KARPENTERI VITOROG d.o.o. Prijedor
Jaruge bb, 79101 PRIJEDOR
RS, Bosna i Hercegovina
  Tel/fax: +387 (0)52 482 502
  office@karpenteri-vitorog.com

Katalog stolica (PDF, 4,5 MB)